top of page
White Structure

Projecten

Hieronder vind je een overzicht van de verschillende projecten uitgerold door de stadsdichter of waaraan de stadsdichter een bijdrage leverde. De speerpunten van het stadsdichterschap 2021-2023 zijn het creëren van een dichtersnetwerk via het jaarlijks terugkerend internationaal poëziefestival en het verwelkomen van dichters-in-residentie, het collectief stadsgedicht #vanrsl, de kruisbestuiving van verschillende kunstvormen bevorderen via Stadsdichter zkt kunst en het ondersteunen van het Junior Stadsdichterschap.

bundel - In het land van utopie.jpg

Roes de luxe

Internationaal poëzifestival

Elk jaar in november nodigt de stadsdichter collega-dichters uit binnen- en buitenland uit om rond een actueel thema te werken. Het uitgangspunt is telkens een gedicht van Guido Gezelle of Albrecht Rodenbach. In 2021, Rodenbachjaar, werd er gewerkt rond het thema utopie. Dit jaar staat het klimaat op de agenda. En Guido Gezelle centraal. De gedichten voorgedragen op het festival worden telkens gebundeld en zijn te verkrijgen via uitgeverij Roer.

Dichters-in-residentie

Roeselare verwelkomt dichters

Ongeveer maandelijks verwelkomt de stadsdichter een collega-dichter voor de duur van een weekend in Roeselare, om samen creatief aan de slag te gaan. Uitvalsbasis hierbij is bed and breakfast R&breakfast langs de Stationsdreef. Bedoeling is om zo een poëtische meerwaarde te geven aan lopende projecten of activiteiten en de dichters te laten deelnemen aan het culturele leven in de stad.

dichters in residentei.webp
atwork2.jpeg

Collectief stadsgedicht

Iedereen stadsdichter

In het najaar van 2021 en in de loop van 2022 werden Roeselarenaars en anderen met een hart voor de stad uitgenodigd om een vervolg te schrijven op de openingswoorden van het gedicht 'Het land van Utopeia' van Albrecht Rodenbach. Tweemaandelijks wordt een selectie aan verzen in het straatbeeld onthuld in de vorm van urban art. Op Gedichtendag 2023 wordt het volledige collectief stadsgedicht aan het publiek voorgesteld.

Stadsdichter zkt kunst

In woord, muziek en beeld

Poëzie schuilt in meer dan in het woord alleen. Onder het motto ‘Stadsdichter van RSL zkt kunst’ gaat de stadsdichter met het werk van andere kunstenaars die een band hebben met Roeselare aan de slag. Hij zoekt de kruisbestuiving tussen verschillende kunstvormen op. Ken je zelf een goede fotograaf, schilder, beeldhouwer, componist, videokunstenaar,...? We horen graag je suggesties!

stadsdichter vanrsl zkt kunst.png
junior stadsdichter.jpg

Junior Stadsdichter

Poëzie is kinderspel

‘Junior stadsdichter’ is een gedichtenwedstrijd voor kinderen uit het vijfde en zesde leerjaar. Elk jaar kiest een jury bestaande uit de stadsdichter en enkele andere poëziekenners een nieuwe Junior Stadsdichter voor Roeselare. De winnaar wordt op Gedichtendag bekendgemaakt. Doorheen het jaar duikt het winnende gedicht op in het straatbeeld!

bottom of page