top of page
fotoedward.jpg

Naar aanleiding van het Rodenbachjaar (2021-2022) werd Edward Hoornaert aangesteld als eerste officiële stadsdichter van Roeselare. Via allerhande projecten zet hij Roeselare als poëziestad verder op de kaart.

Edward debuteerde in 2016 met de dichtbundel Wij vreemden bij uitgeverij Kleinood & Grootzeer. In datzelfde jaar stond hij in de top 100 van de Turing Gedichtenwedstrijd. Werk van zijn hand verscheen in verschillende literaire tijdschriften.

 

Hij is oprichter en redactielid van 1P2, een uit de hand gelopen poëzieproject dat het puntdicht nieuw leven wil inblazen en dichters wil uitdagen om in twee verzen een poëtisch spanningsveld op te bouwen. Hij is verder ook bezieler van het dichterscollectief Obsidiaan en zetelt in de redactie van het online poëziemagazine Roer. Nog tot eind 2023 is hij stadsdichter van Roeselare.

Stadsdichterschap

In samenwerking met het dichterscollectief Obsidiaan bouwt de stadsdichter een dichtersnetwerk uit met Roeselare als thuishaven van en voor de poëzie. Het jaarlijks terugkerend internationaal poëziefestival gelinkt aan figuren als Guido Gezelle en Albrecht Rodenbach als boegbeelden van de poëzie speelt hier een belangrijke rol in.  Via het project 'dichters-in-residentie' worden de deelnemende dichters ook uitgenodigd in de stad creatief aan de slag te gaan.


De stadsdichter schrijft gedurende zijn termijn ook minstens vier stadsgedichten en vervult een vertegenwoordigingsopdracht gelinkt aan de stad Roeselare. Ook de inwoners van Roeselare worden bij het stadsdichterschap betrokken en warm gemaakt om aan het dichten te gaan. Iedereen kan bijdragen aan het collectief stadsgedicht #vanrsl! Via het project Urban Art worden niet alleen jongeren hierbij betrokken, maar krijgt het gedicht ook de mogelijkheid organisch verder aan te groeien in het straatbeeld. 

De stadsdichter engageert er zich ook toe verschillende kunstvormen met elkaar te verbinden. Onder het motto ‘Stadsdichter #VANRSL zoekt kunst’ gaat de stadsdichter met het werk van andere (Roeselaarse) kunstenaars aan de slag. De stadsdichter wordt ook betrokken bij het opvolgen en jureren van de inzendingen voor de verkiezing van een nieuwe Junior Stadsdichter!

logo roeselare zwart.png
bottom of page